Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Viti 2023

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve në ILDKPKI, viti 2023

Viti 2021

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve në ILDKPKI, viti 2021

Viti 2019

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve në ILDKPKI, viti 2019

Viti 2018

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve në ILDKPKI, viti 2018

Viti 2016

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve në ILDKPKI, viti 2016

Viti 2022

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve në ILDKPKI, viti 2022

Viti 2020

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve në ILDKPKI, viti 2020

Viti 2017

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve në ILDKPKI, viti 2017

Viti 2015

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve në ILDKPKI, viti 2015