Njoftime për Shtyp

24 Janar 2017

NJOFTIM PËR SHTYP ILDKPKI siguron mbarëvajtjen e procesit të dorëzimit/depozitimit të deklaratave të pasurisë për subjektet e rivlerësimit. Për t’ju ardhur në ndihmë të gjithë subjekteve të rivlerësimit si dhe për të siguruar një shërbim sa më cilësor dhe...

5 Maj 2016

NJOFTIM PËR SHTYP Në datën 5 maj 2016, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi Rezolutën për vlerësimin e punës së   Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2015. Shkarko rezolutën këtu....

28 Prill 2016

NJOFTIM PËR SHTYP Në datën 28 prill 2016, dhe në zbatim të nenit 39 të ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar, Inspektori i...

12 Nëntor 2015

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave duke përshëndetur gjetjet e Progres Raportit 2015 për Shqipërinë, dëshiron të theksojë përfundimet lidhur me performancën gjithmonë në rritje të...

17 Mars 2015

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektori i Përgjithshëm, Z. Shkëlqim Ganaj, u takua sot në një vizitë pune me Ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në Tiranë Sh.T.Z. Donald Lu, në ambientet e Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive...

11 Mars 2015

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektori i Përgjithshëm takon Ambasadoren e Delegacionit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë Inspektori i Përgjithshëm, z. Shkëlqim Ganaj priti në një takim pune Ambasadoren e Delegacionit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë Sh.S.Znj....

23 Tetor 2014

NJOFTIM PËR SHTYP Sot më datë 23 Tetor 2014 Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave Z. Shkëlqim Ganaj dhe Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Z. Besnik Dervishi...

21 Tetor 2014

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektori i Përgjithshëm takim pune me Zyrën Homologe të Kosovës Inspektori i Përgjithshëm, zoti Ganaj, priti në një vizitë pune Drejtorin e Agjencisë kundër Korrupsionit në Kosovë, zotin Hasan Preteni. Takimi ndërmjet dy krerëve të...

13 Tetor 2014

NJOFTIM PËR SHTYP Z. Ganaj pret në një vizitë pune Ambasadorin e OSBE, Prezenca në Shqipëri Inspektori i Përgjithshëm, z. Shkëlqim Ganaj priti në një takim pune Ambasadorin e Organizatës për Sigurim dhe Bashkëpunim në Evropë, Prezenca në Shqipëri, Sh.T.Z....

16 Korrik 2014

NJOFTIM PËR SHTYP Rezoluta për vlerësimin e punës së ILDKPKI për  vitin 2013 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, në seancën plenare të ditës së Enjte, datë 10 Korrik 2014, miratoi Rezolutën “Për vlerësimin e punës së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit...