Regjistri i kontratave të lidhura ndër vite

Viti 2023

Regjistri i kontratave të lidhura 2023.

Viti 2018-2022

Regjistri i kontratave të lidhura 2018-2022.

Viti 2017

Regjistri i kontratave Janar – Mars 2017.

Viti 2015

Regjistri i kontratave të lidhura për vitin 2015 në ILDKPKI

URDHËR Nr. 1909, datë 18.10.2016

Urdhër nr.1909, datë 18.10.2016 “Për një ndryshim në Urdhërin nr. 40, datë 9.3.2015, “Për caktimin e masave për zbatimin e të drejtës së informimit ndaj publikut”

Viti 2016

Regjistri i kontratave të lidhura për vitin 2016 në ILDKPKI

Viti 2014

Regjistri i kontratave të lidhura për vitin 2014 në ILDKPKI

URDHËR Nr. 997, datë 18.06.2014

Urdhër nr. 997, datë 18.6.2014 “Për publikimin e deklaratave të interesave private”