Vende Vakante

25 Tetor 2021

Njoftim i datës 25.10.2021, mbi rezultatet e verifikimit paraprak, në procedurën “Konkurrim i Hapur” për 2 (dy) vende të lira pune të kategorisë së nëpunësit civilë të lartë drejtues, në pozicionin “ Inspektor ” pranë ILDKPKI.

15 Tetor 2021

Njoftim i datës 15.10.2021 mbi rezultatet e verifikimit paraprak, në procedurën “Ngritja ne detyrë”, për 1 (një) vend të lirë pune të nivelit të ulët drejtues, në pozicionin Përgjegjës Sektori, në Sektorin e Administrimit të IT, në ILDKPKI

6 Tetor 2021

Njoftim i datës 6.10.2021 mbi rezultatet e verifikimit paraprak, në procedurën “Levizja paralele”, për 1 (një) vend të lirë pune të nivelit të ulët drejtues, në pozicionin Përgjegjës Sektori, në Sektorin e Administrimit të IT, në ILDKPKI.

22 Shtator 2021

Njoftim i datës 22.9.2021, për shpalljen e 1 (një) vend të lira pune të kategorisë së nëpunësit civilë të ulët drejtues, në pozicionin “ Përgjegjës Sektori në Sektorin e Administrimit të IT ” pranë ILDKPKI.

16 Shtator 2021

Njoftim i datës 16.9.2021, për shpalljen e 2 (dy) vende të lira pune të kategorisë së nëpunësit civilë të lartë drejtues, në pozicionin “ Inspektor ” pranë ILDKPKI.