• ILDKP, takim rajonal për strategjinë antikorrupsion. Shkarko këtu
  • Fjala e Inspektorit të Përgjithshëm të ILDKP në takimin rajonal për strategjinë antikorrupsion. Shkarko këtu