+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

NJOFTIM PËR SHTYP

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, vendosi masa administrative, masa disiplinore dhe paraqiti pranë organit të akuzës kallëzim për ndjekje penale për veprat penale të parashikuara nga neni 257/a i Kodit Penal për subjektet e mëposhtëm:

– Erion Bejko, Përmbarues Gjyqësor, Zyra Përmbarimore Sarandë

– Klodiana Tabaj, Përmbaruese Gjyqësore, Zyra Përmbarimore Tiranë

– Zyber Shehu, Kryetar, Zyra Përmbarimore Lushnjë

– Artan Sima, Përmbarues Gjyqësor, Zyra Përmbarimore Korçë

– Adem Zemzadja, Përmbarues Gjyqësor, Zyra Përmbarimore Dibër

– Bujar Shehu, Kryetar, Zyra Përmbarimore Gjirokastër

– Robert Germenji, D.P.Tatimeve, Tiranë

– Aristotel Janku, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Elbasan

– Ilia Fara, D.P.Tatimeve, Tiranë

– Ilia Deda, D.P.Tatimeve, Tiranë

– Ilir Sinani, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Durrës

– Indrit Topalli, D.P.Tatimeve, Tiranë

– Krenar Kulla, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Gjirokastër

– Majlinda Doga, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Berat

– Mersin Bushi, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Durrës

– Peçi Papa, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Berat

– Përparim Llaha, D.P.Tatimeve, Tiranë

– Safet Saraçi, D.P.Tatimeve, Tiranë

– Shkëlqim Ago, D.P.Tatimeve, Tiranë

ILDKPKI ka njoftuar Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve për marrjen e menjëhershme të masave disiplinore për subjektet në varësi të saj.

_________________________________________

ZYRA PËR MARRËDHËNIET ME SHTYPIN