Vende Vakante

2 Mars 2018

Njoftim mbi listën e kandidatëve fitues, në procedurën “Ngritja në detyrë”, për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë së mesme drejtuese, në pozicionin Ndihmës Inspektor, në ILDKPKI.

15 Shkurt 2018

Njoftim  mbi listën e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin, për  procedurën “Ngritja në detyrë” ,  për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë së mesme drejtuese, në pozicionin Ndihmës Inspektor, në ILDKPKI.

31 Janar 2018

Njoftim për  procedurën e lëvizjes paralele, për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë së mesme drejtuese, në pozicionin Ndihmës Inspektor, në ILDKPKI.

22 Janar 2018

Njoftim për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë së mesme drejtuese, në pozicionin Ndihmës Inspektor, në ILDKPKI.