Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Viti 2018

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve në ILDKPKI, viti 2018

Viti 2016

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve në ILDKPKI, viti 2016

Viti 2017

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve në ILDKPKI, viti 2017

Viti 2015

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve në ILDKPKI, viti 2015