Njoftime për Shtyp

21 Tetor 2014

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektori i Përgjithshëm takim pune me Zyrën Homologe të Kosovës Inspektori i Përgjithshëm, zoti Ganaj, priti në një vizitë pune Drejtorin e Agjencisë kundër Korrupsionit në Kosovë, zotin Hasan Preteni. Takimi ndërmjet dy krerëve të...

13 Tetor 2014

NJOFTIM PËR SHTYP Z. Ganaj pret në një vizitë pune Ambasadorin e OSBE, Prezenca në Shqipëri Inspektori i Përgjithshëm, z. Shkëlqim Ganaj priti në një takim pune Ambasadorin e Organizatës për Sigurim dhe Bashkëpunim në Evropë, Prezenca në Shqipëri, Sh.T.Z....

2 Shtator 2014

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, është ftuar të marrë pjesë në Konferencën “Mbi Korrupsionin dhe Shoqërinë”, aktivitet i cili do të zhvillohet me...

16 Korrik 2014

NJOFTIM PËR SHTYP Rezoluta për vlerësimin e punës së ILDKPKI për  vitin 2013 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, në seancën plenare të ditës së Enjte, datë 10 Korrik 2014, miratoi Rezolutën “Për vlerësimin e punës së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit...

18 Qershor 2014

NJOFTIM PËR SHTYP TAIEX, mundëson asistencë në funksion të përmirësimit të teknikave të hetimit Asistenca Teknike dhe Instrumentët e Shkëmbimit të Informacionit të Komisionit Europian në bashkëpunim me Ministrin e Shtetit për Çështjet Vendore, në cilësinë...

10 Qershor 2014

NJOFTIM PËR SHTYP Progres Raporti, Qershor 2014 Me datë 4 qershor 2014 u publikua Raporti i Komisionit për Këshillin dhe Parlamentin Evropian për progresin e bërë nga Shqipëria në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe reformën në sistemin...

19 Maj 2014

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, bazuar në nenin 25/1, pika 4 të ligjit nr.9049, datë 10.04.2003,“Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të...

4 Prill 2014

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektori i Përgjithshëm takon Ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar Inspektori i Përgjithshëm, z. Shkëlqim Ganaj priti në një takim kortezie Ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar Shkëlqesinë e Tij z. Nicholas Cannon. Në takimin e...

28 Mars 2014

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektorati i Lartë publikon Manualin Shpjegues dhe Trajnues mbi Rolin e Autoriteteve Përgjegjëse në Parandalimin e Konfliktit të Interesave, të përgatitur në bashkëpunim me OSBE, Prezenca në Shqipëri Inspektorati i Lartë i Deklarimit...

21 Mars 2014

NJOFTIM PËR SHTYP Ministria e Drejtësisë garanton bashkëpunim konkret me Inspektoratin e Lartë “Ndërmarrja e masave konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe shfrytëzimi i të gjithë mekanizmave në përmbushjen e këtij objektivi”, ishte tema e takimit të...