Njoftime për Shtyp

18 Qershor 2014

NJOFTIM PËR SHTYP TAIEX, mundëson asistencë në funksion të përmirësimit të teknikave të hetimit Asistenca Teknike dhe Instrumentët e Shkëmbimit të Informacionit të Komisionit Europian në bashkëpunim me Ministrin e Shtetit për Çështjet Vendore, në cilësinë...

13 Qershor 2014

NJOFTIM PËR SHTYP ILDKPKI, vijon me masat administrative për mosdorëzim të deklaratës së interesave private Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave edhe gjatë këtyre ka vijuar punën për rakordimin e...

10 Qershor 2014

NJOFTIM PËR SHTYP Progres Raporti, Qershor 2014 Me datë 4 qershor 2014 u publikua Raporti i Komisionit për Këshillin dhe Parlamentin Evropian për progresin e bërë nga Shqipëria në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe reformën në sistemin...

19 Maj 2014

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, bazuar në nenin 25/1, pika 4 të ligjit nr.9049, datë 10.04.2003,“Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të...

4 Prill 2014

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektori i Përgjithshëm takon Ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar Inspektori i Përgjithshëm, z. Shkëlqim Ganaj priti në një takim kortezie Ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar Shkëlqesinë e Tij z. Nicholas Cannon. Në takimin e...

28 Mars 2014

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektorati i Lartë publikon Manualin Shpjegues dhe Trajnues mbi Rolin e Autoriteteve Përgjegjëse në Parandalimin e Konfliktit të Interesave, të përgatitur në bashkëpunim me OSBE, Prezenca në Shqipëri Inspektorati i Lartë i Deklarimit...

21 Shkurt 2014

NJOFTIM PËR SHTYP Zoti Shkëlqim Ganaj merr zyrtarisht detyrën e Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave Me Vendim të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, datë 20 shkurt...

11 Dhjetor 2013

NJOFTIM PËR SHTYP Prezantimi I PAMECA IV Inspektori i Përgjithshëm Znj. Zana Xhuka merr pjesë në aktivitetin “Prezantimi i Projektit PAMECA IV, për Forcimin e Kapaciteteve Ligjzbatuese në Shqipëri “, mbajtur në datën 11 Dhjetor 2013 në hotel Sheraton,...

4 Dhjetor 2013

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektori i Përgjithshëm, Zana Xhuka priti në takim delegacionin nivelit të lartë të Co-raporterëve të AP të KiE.  Inspektori i Përgjithshëm Zana Xhuka priti në takim në datën 4 dhjetor 2013, në ambjentet e inspektoratit, delegacionin...

13 Nentor 2013

NJOFTIM PËR SHTYP Konferencë e Nivelit të Lartë “Mbi një strukturë efektive kundër korrupsionit” Inspektori I Përgjithshëm Znj. Zana Xhuka mori pjesë në konferencën e nivelit të lartë “Mbi një Strukturë efektive kundër korrupsionit”, që u mbajt më 12-13...