19 Dhjetor 2012

NJOFTIM PËR SHTYP ILDKP: Deklaratat e pasurisë së Kryeministrit dhe Ministrave janë në kontroll prej muajit Tetor Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive (ILDKP) po zhvillon aktualisht kontrollin e plotë mbi deklaratat e kryeministrit të...

8 Nëntor 2012

KONFERENCA ANTIKORRUPSION (PACA) Fjala e Inspektorit të Përgjithshëm, z. Adriatik Llalla, në Konferencën “Bilanci 3-vjeçar në Luftën Kundër Korrupsioni mes Qeverisë Shqiptare-Këshillit të Evropës-Bashkimit Evropian” I nderuar z. Kryeministër, E nderuar zëvendës...

7 Nëntor 2012

NJOFTIM PËR SHTYP ILDKP trajnon drejtuesit lokalë për ndryshimet ligjore mbi deklarimin e pasurive dhe konfliktin e interesave Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive (ILDKP) ka nisur një fushatë të gjerë trajnuese me drejtuesit e pushtetit vendor...

8 Tetor 2012

NJOFTIM PËR SHTYP ILDKP dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve koordinojnë kontrollin mbi të ardhurat e zyrtarëve Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive (ILDKP) dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve do të kryejnë hetime të përbashkëta për të...

21 Shtator 2012

NJOFTIM PËR SHTYP OSBE vlerëson aktivitetin e ILDKP për vitin 2012 Organizata për Sigurinë dhe Bashkëpunimin Evropian (OSBE), një ndër partnerët kryesorë ndërkombëtare, vlerëson aktivitetin e Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive për...

28 Gusht 2012

NJOFTIM PËR SHTYP ILDKP-Ministria e Drejtësisë nënshkruajnë Marrëveshje Bashkëpunimi Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive (ILDKP) dhe Ministria e Drejtësisë shprehën gatishmërinë e tyre për luftë të përbashkët kundër korrupsionit nëpërmjet...