28 Prill 2016

NJOFTIM PËR SHTYP Në datën 28 prill 2016, dhe në zbatim të nenit 39 të ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar, Inspektori i Përgjithshëm i...

12 Nëntor 2015

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave duke përshëndetur gjetjet e Progres Raportit 2015 për Shqipërinë, dëshiron të theksojë përfundimet lidhur me performancën gjithmonë në rritje të këtij...

17 Mars 2015

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektori i Përgjithshëm, Z. Shkëlqim Ganaj, u takua sot në një vizitë pune me Ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në Tiranë Sh.T.Z. Donald Lu, në ambientet e Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe...

11 Mars 2015

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektori i Përgjithshëm takon Ambasadoren e Delegacionit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë Inspektori i Përgjithshëm, z. Shkëlqim Ganaj priti në një takim pune Ambasadoren e Delegacionit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë Sh.S.Znj. Romana...

23 Tetor 2014

NJOFTIM PËR SHTYP Sot më datë 23 Tetor 2014 Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave Z. Shkëlqim Ganaj dhe Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Z. Besnik Dervishi zhvilluan një...