NJOFTIM PËR SHTYP

Mbi pjesëmarrjen në takimin e V-të të nënkomitetit për Drejtësinë, Lirinë dhe Sigurinë në BE, Bruksel, Belgjikë.

ILDKP përfaqësuar me znj. Aida Karapinjalli, specialist e sektorit të Marrëdhënieve me Autoritetet Përgjegjëse, me ftesë të Ministrisë së Integrimit në kuadër të shërbimeve të Komisionit Europian, morri pjesë në takimin e V-të të nënkomitetit për Drejtësinë, Lirinë dhe Sigurinë në BE, Bruksel, Belgjikë, nga data 17-18 prill 2013.