NJOFTIM PËR SHTYP

 Ne mbështetje të Ligjit 8549, datë 11.11.1999 ”Për statusin e nëpunësit civil”, të ndryshuar dhe rezultateve të testimit të zhvilluar më datë 17.06.2011, për një vend të lirë pune në pozicionin, “Inspektor I Lartë”, shpallet fitues kandidatja,

  1. Znj. Greta Drangu

 

INSPEKTORI I PËRGJITHSHËM

Adriatik LLALLA