• “ILDKP, me dyer të hapura”. Hidhet shorti për përzgjedhjen e 4 për qind të zyrtarëve që do t’u kontrollohet pasuria. Shkarko këtu
  • Fjala e Inspektorit të Përgjithshëm në aktivitetin “ILDKP, me dyer të hapura”. Shkarko këtu
  • Lista e plotë e 188 subjekteve të përzgjedhur në shortin e datës 20 Prill 2011. Shkarko këtu
  • Lista totale e subjekteve të përfshirë në shortin e datës 20 Prill 2011. Shkarko këtu
  • Tabelat e përdorura në short. Numrat e evidentuar janë përzgjedhur nga publiku. Shkarko këtu