NJOFTIM PËR SHTYP

Lista e fituesve dhe lista e kandidatëve të skualifikuar pas zhvillimit të fazë së parë të testimit për vendin vakant

“Inspektor i Lartë”.

Ne baze te Ligjit 8549, date 11.11.1999 ”Per statusin e nepunesit civil”, neni 13, pika 5/a, nga verifikimi, u be perzgjedhja e kandidateve konforme kritereve te shpallura ne shtyp dhe plotesojne te drejten e nenshtrimit per testim:

Kandidatet

  1. Afrim Shehu
  2. Artur Cara
  3. Bardhok Lleshaj
  4. Gezim Çopa
  5. Gentian Memo
  6. Luftar Murrizi
  7. Rudina Shermadhi
  8. Roland Bici

Testimi do te zhvillohet ne daten 20/02/2009, ora 10, ne ambjentet e Inspektoratit te Larte te Deklarimit dhe Kontrollit te Pasurive

Drejtori  i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve te Brendshme

KOZETA NDOI