+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

3 Dhjetor 2014

NJOFTIM PËR SHTYP ILDKPKI, vijon me masat administrative ndaj subjekteve deklarues Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, në funksion të rolit të tij kontrollues, vijon të konstatojë shkelje të afateve ligjore në...

18 Nëntor 2014

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, vendosi masa administrative dhe paraqiti pranë organit të akuzës kallëzim për ndjekje penale për veprat penale të parashikuara nga neni 257/2 dhe neni 287 i...

14 Nëntor 2014

NJOFTIM PËR SHTYP ILDKPKI, vijon me masat administrative ndaj subjekteve deklarues Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, në funksion të rolit të tij kontrollues, vijon të konstatojë shkelje të afateve ligjore në...

12 Nëntor 2014

NJOFTIM PËR SHTYP Nga kontrolli i plotë i deklaratave të pasurisë të subjekteve Qani Hasa, me funksion gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan dhe Petref Asllani, me funksion Prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Elbasan ka rezultuar se: – Subjekti Qani...

10 Nëntor 2014

NJOFTIM PËR SHTYP ILDKPKI, vijon me masat administrative ndaj subjekteve deklarues Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, në funksion të rolit të tij kontrollues, vijon të konstatojë shkelje të afateve ligjore në...

29 Tetor 2014

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, vendosi masa administrative dhe paraqiti pranë organit të akuzës kallëzim për ndjekje penale për veprën penale të parashikuar nga neni 257/a i Kodit Penal për...