+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

11 Dhjetor 2013

NJOFTIM PËR SHTYP Prezantimi I PAMECA IV Inspektori i Përgjithshëm Znj. Zana Xhuka merr pjesë në aktivitetin “Prezantimi i Projektit PAMECA IV, për Forcimin e Kapaciteteve Ligjzbatuese në Shqipëri “, mbajtur në datën 11 Dhjetor 2013 në hotel Sheraton, Tiranë. Në këtë...

4 Dhjetor 2013

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektori i Përgjithshëm, Zana Xhuka priti në takim delegacionin nivelit të lartë të Co-raporterëve të AP të KiE.  Inspektori i Përgjithshëm Zana Xhuka priti në takim në datën 4 dhjetor 2013, në ambjentet e inspektoratit, delegacionin nivelit të...

13 Nentor 2013

NJOFTIM PËR SHTYP Konferencë e Nivelit të Lartë “Mbi një strukturë efektive kundër korrupsionit” Inspektori I Përgjithshëm Znj. Zana Xhuka mori pjesë në konferencën e nivelit të lartë “Mbi një Strukturë efektive kundër korrupsionit”, që u mbajt më 12-13 Nëntor 2013 në...

12 Nentor 2013

NJOFTIM PËR SHTYP Konferencë e Nivelit të Lartë “Mbi një strukturë efektive kundër korrupsionit” Inspektori I Përgjithshëm Znj. Zana Xhuka mori pjesë në konferencën e nivelit të lartë “Mbi një Strukturë efektive kundër korrupsionit”, që u mbajt më 12-13 Nëntor 2013 në...

31 Tetor 2013

NJOFTIM PËR SHTYP Takim me përfaqësues të GRECO Në datat 29 dhe 31 Tetor 2013 u mbajt në ambientet e ILDKPKI takimi me nje ekip vlerësimi prej 5 personash përfaqësues të GRECO, Grupi i Shteteve kundër Korrupsionit. Takimi u organizua në kuadër të Raundit të IV-t të...

29 Tetor 2013

NJOFTIM PËR SHTYP Takim me përfaqësues të GRECO Në datat 29 dhe 31 Tetor 2013 u mbajt në ambientet e ILDKPKI takimi me nje ekip vlerësimi prej 5 personash përfaqësues të GRECO, Grupi i Shteteve kundër Korrupsionit. Takimi u organizua në kuadër të Raundit të IV-t të...

NJOFTIM MBI AFATIN E DORËZIMIT TË DEKLARATAVE TË INTERESAVE PRIVATË

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, duke marrë shkas nga lehtësimi i masave të marra, për të përballuar situatën e krijuar nga përhapja e infeksionit të shkaktuar nga virusi Covid-19, njofton se:

  1. Zyrtarët/subjektet deklarues dhe personat e lidhur duhet të dorëzojnë pranë Autoriteteve Përgjegjëse deklaratën e interesave private “Periodik/Vjetor 2019” të parashikuar nga neni 7 i ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar, deri më 1 qershor 2020.
  2. Zyrtarët/subjektet deklarues dhe personat e lidhur duhet të dorëzojnë pranë Autoriteteve Përgjegjëse deklaratat e interesave privatë “Para Fillimit të Detyrës” dhe “Pas Largimit nga Funkioni” të parashikuar nga neni 5/1 dhe neni 7/1 i ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar, deri më 1 qershor 2020.

 

Ngarkohen Autoritetet Përgjegjëse, për të mbledhur dhe dorëzuar pranë Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, deklaratat e interesave privatë, brenda datës 15 qershor 2020.

Ngarkohen Autoritetet Përgjegjëse, pranë institucioneve publike, për të marrë të gjitha masat për njoftimin e zyrtarëve në institucionet përkatëse, si dhe në ato të varësisë.

Për çdo nevojë apo paqartësi, mund të kontaktoni me anë të postës elektronike në adresën:  ozguri@hidaa.gov.al.