+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

NJOFTIM PËR SHTYP

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, vendosi masa administrative dhe paraqiti pranë organit të akuzës kallëzim për ndjekje penale për veprën penale të parashikuar nga neni 257/a i Kodit Penal për subjektet e mëposhtëm:

– Bujar Dida, për funksionin Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Japoni;

– Flir Mosho, për funksionin Drejtor Drejtorie, Ministria e Financave;

– Fatjon Hoxha, për funksionin Drejtor i Përgjithshëm, Aeroporti “Nënë Tereza” sh.a;

– Edmond Korumi, për funksionin Doganier, Dega e Doganës, Tiranë;

– Refat Agolli, për funksionin Hetues Doganor, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave;

– Xhevdet Hoxha, për funksionin Regjistrues, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Tropojë;

– Rovena Osmenaj, për funksionin Regjistrues, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme,     Mallakastër;

– Pëllumb Emiri, për funksionin Doganier, Dega e Përgjithshme e Doganave;

– Lekë Malaj, për funksionin Doganier, Dega e Përgjithshme e Doganave;

– Hakik Gjokola, për funksionin Kryetar, Komuna Lurë, Dibër;

– Muis Llani, për funksionin Kryetar, Komuna Shupenzë, Dibër;

______________________________________

ZYRA PËR MARRËDHËNIET ME MEDIAN