+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

NJOFTIM PËR SHTYP

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, vendosi masa administrative dhe paraqiti pranë organit të akuzës kallëzim për ndjekje penale për veprën penale të parashikuar nga neni 257/a/2 dhe neni 287 i Kodit Penal për subjektet e mëposhtëm:

– Ilir Kurti, për funksionin Drejtor, Ministria e Punëve të Brendshme;

 Anila Andoni Çili, për funksionin Drejtor, Ministria e Financave;

– Admirim Spahiu, për funksionin Inspektor, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Tiranë;

– Adelina Zarka, për funksionin Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier;

– Petraq Çuri, për funksionin Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Durrës;

– Andri Çota, për funksionin Regjistrues, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme,  Librazhd;

– Astrit Marku, për funksionin Përgjegjës Sektori, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave;

– Aleksandër Paja, për funksionin Inspektor, Drejtoria Rajonale Tatimore, Fier;

– Armand Fida, për funksionin Doganier, Dega e Doganës Rinas;

– Ferdinant Kosti, për funksionin Regjistrues, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Korçë;

– Erion Daçi, për funksionin Regjistrues, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Mat;

– Artan Vokshi, për funksionin Doganier, Dega e Doganës Tiranë;

– Luan Harusha, për funksionin Kryetar, Komuna Rrethinat, Shkodër;

– Seit Hyseni, për funksionin Specialist, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave;

– Flamur Sala, për funksionin Kryetar, Komuna Drenovë, Korçë;

– Aleksandër Myrtaj, për funksionin Drejtues, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Fier;

– Oresti Vuçaj, për funksionin Drejtues, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Shkodër;

______________________________________

ZYRA PËR MARRËDHËNIET ME MEDIAN