+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

NJOFTIM PËR SHTYP

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave vendosi masën administrative “gjobë” në vlerën 100.000 (njëqind mijë) lekë për subjektin e mëposhtëm:

– Bujar Saxhid Dida, me funksion Ambasador i Republikës së Shqipërisë në Japoni.

Subjekti nuk ka dorëzuar deklaratën e interesave private “Pas largimit nga funksioni” brenda afatit ligjor.

________________________________

ZYRA PËR MARRËDHËNIET ME SHTYPIN