+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

NJOFTIM PËR SHTYP

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave vendosi masa administrative dhe paraqiti pranë organit të akuzës kallëzim për ndjekje penale për veprën penale të parashikuar nga neni 257/a i Kodit Penal për subjektet e mëposhtëm:

– Adriatik Kaloshi, për funksionin Doganier, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave;

– Besnik Bishanaku, për funksionin Doganier, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave;

– Adela Abazi, për funksionin Drejtor, Ministria e Punëve të Brendshme;

– Ermal Topalli, për funksionin Drejtor, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës;

– Dritan Manaj, për funksionin Kryetar i Degës së Shoqërive Publike, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë  dhe Sipërmarrjes;

– Xhevahir Bilja, për funksionin Kryetar i Komunës Cudhi;

– Ahmet Dede, për funksionin Kryetar i Komunës Ujmisht;

– Gjovalin Gjoni, për funksionin Kryetar i Komunës Ungrej;

– Gani Allushi, për funksionin Kryetar i Komunës Zall-Herr;

– Genc Drita, për funksionin Kryetar i Komunës Bërzhitë;

– Rexhep Derveni, për funksionin Kancelar, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Krujë;

– Leonard Mene, për funksionin Përgjegjës Sektori, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave;

– Jonito Selimaj, për funksionin Inspektor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve;

– Haxhi Dybeli, për funksionin Inspektor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve;

– Hasan Zane, për funksionin Doganier, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave;

– Gertian Rushi, për funksionin Përgjegjës Sektor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve;

– Blendi Seferi, për funksionin Inspektor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve;

– Anila Haxhiu, për funksionin Drejtuese, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Fier;

– Aleksandër Qafa, për funksionin Inspektor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

– Hristo Çavo, Doganier, Drejtora e Përgjithshme e Doganave.

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave do të njoftojë dhe institucionet eprore për marrjen e menjëhershme të masave disiplinore për subjektet në varësi të tyre.

_________________________________________

ZYRA PËR MARRËDHËNIET ME SHTYPIN