+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

NJOFTIM PËR SHTYP

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, vendosi masa administrative dhe paraqiti pranë organit të akuzës kallëzim për ndjekje penale për veprën penale të parashikuar nga neni 257/a/2 dhe neni 287 i Kodit Penal për subjektet e mëposhtëm:

– Aleks Neçaj, për funksionin Inspektor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve;

– Tomorr Kullolli, për funksionin Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan;

– Lina Vaso, për funksionin Kryetare, Dega Doganore Sarandë;

– Alma Starova, për funksionin Inspektor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve;

– Halit Xhafa, për funksionin Anëtar i Këshillit Mbikqyrës, Banka e Shqipërisë;

– Albert Mihaj, për funksionin Inspektor, Drejtoria Rajonale Tatimore, Tiranë;

– Haxhi Ismaili, për funksionin Përmbarues, Zyra Përmbarimore, Tiranë;

– Afrim Çupi, për funksionin Specialist, Drejtoria Rajonale Tatimore, Dibër;

– Admir Behari, për funksionin Inspektor, Drejtoria Rajonale Tatimore, Fier;

– Alfred Tusha, për funksionin Përgjegjës, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve;

– Dritan Manaj, për funksionin Drejtor, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes;

– Afrim Bakaj, për funksionin Drejtor i Përgjithshëm, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit;

– Kanan Shakaj, për funksionin Kryetar, Komuna Novoselë, Vlorë;

– Besnik Qira, për funksionin Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin;

Në veçanti për subjektin Lina Vaso, e cila ka ushtruar funksionin e Kryetares së Degës Doganore Sarandë, pasuria e pajustifikuar me burime të ligjshme e së cilës shkon rreth 1.5 milion dollarë, i është kërkuar Prokurorisë të hetojë edhe për ekzistencën e veprave të tjera penale të lidhura me nenin 257/2 të Kodit Penal.

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave ka njoftuar dhe institucionet eprore për marrjen e menjëhershme të masave disiplinore për subjektet në varësi të tyre.

_________________________________________

ZYRA PËR MARRËDHËNIET ME SHTYPIN