+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

NJOFTIM PËR SHTYP

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, vendosi masa administrative dhe paraqiti pranë organit të akuzës kallëzim për ndjekje penale për veprën penale të parashikuar nga neni 257/a dhe neni 287 i Kodit Penal për subjektet e mëposhtëm:

– Entela Vesho (Nakuçi), për funksionin Inspektor, Drejtoria Përgjithshme e Tatimeve

– Anesti Qereshniku, për funksionin Inspektor, Drejtoria Përgjithshme e Tatimeve

– Thimi Lapi, për funksionin Inspektor, Drejtoria Përgjithshme e Tatimeve

– Tahir Kuka, për funksionin Inspektor, Drejtoria Përgjithshme e Tatimeve

– Mujë Buçpapaj, për funksionin Drejtor, Zyra Shqiptare për të Drejtat e Autorit

– Edmond Osmani, për funksionin Inspektor, Drejtoria Përgjithshme e Tatimeve

– Arben Cara, për funksionin Drejtor, Ministria e Drejtësisë

– Petrit Ymeri, për funksionin Anëtar i Këshillit Drejtues, Radio Televizioni Shqiptar

– Lutfi Gjinishi, për funksionin Drejtor i Agjencisë Rajonale të Mjedisit, Ministria e Mjedisit

– Sonila Metohu, për funksionin Drejtor, Ministria e Financave

– Zime Tota, për funksionin Drejtor, Ministria e Arsimit dhe Sportit

_________________________________________

ZYRA PËR MARRËDHËNIET ME SHTYPIN