+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

NJOFTIM PËR SHTYP

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, vendosi masa administrative dhe paraqiti pranë organit të akuzës kallëzim për ndjekje penale për veprën penale të parashikuar nga neni 257/a i Kodit Penal për subjektet e mëposhtëm:

–  Ledia Hysi, për funksionin Drejtor, Ministria e Punëve të Jashtme

–  Margo Shugro, për funksionin Inspektor, Drejtoria Përgjithshme e Tatimeve

–  Albana Veliqoti, për funksionin Specialist, Drejtoria Përgjithshme e Tatimeve

–  Genti Vuka, për funksionin Doganier, Drejtoria Përgjithshme e Doganave

–  Shkëlzen Çekrezi, për funksionin Drejtor, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës

–  Zamir Kaja, për funksionin Inspektor, Drejtoria Përgjithshme e Tatimeve

–  Arjan Shahini, për funksionin Këshilltar, Ministria e Arsimit dhe Sportit

–  Vasil Petreli, për funksionin Inspektor, Drejtoria Përgjithshme e Tatimeve

–  Gjon Vataj, për funksionin Inspektor, Drejtoria Përgjithshme e Tatimeve

–  Besnik Petrela, për funksionin Këshilltar, Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

_________________________________________

ZYRA PËR MARRËDHËNIET ME SHTYPIN