+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

NJOFTIM PËR SHTYP

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, vendosi masa administrative dhe paraqiti pranë organit të akuzës kallëzim për ndjekje penale për veprat penale të parashikuara nga neni 257/2 dhe neni 287 i Kodit Penal për subjektet e mëposhtëm:

– Yllka Plaku, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Tiranë

– Dëfrim Manoku, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Tiranë

– Elvis Kuçi, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Tiranë

– Arjan Gjata, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Tiranë

– Ahmet Haklaj, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Tiranë

– Hymet Spahiu, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Tiranë

– Ilia Poçi, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Tiranë

– Alban Agaj, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Tiranë

ILDKPKI ka njoftuar Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve për marrjen e menjëhershme të masave disiplinore për subjektet në varësi të saj.

_________________________________________

ZYRA PËR MARRËDHËNIET ME SHTYPIN