+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

NJOFTIM PËR SHTYP

ILDKPKI, vijon me masat administrative ndaj subjekteve deklarues

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, në funksion të rolit të tij kontrollues, vijon të konstatojë shkelje të afateve ligjore në dorëzimin në afat të dokumentit zyrtar “Deklaratë e Interesave Private”, nga ana e zyrtarëve të niveleve të ndryshme drejtues të cilët pa shkaqe ligjore të arsyeshme nuk dorëzojnë në afat deklaratën e interesave private.

Në këto kushte, Inspektori i Përgjithshëm, vendosi masën administrative “gjobë” për 48 zyrtarë, subjekte deklarues të cilët nuk kanë dorëzuar deklaratën e interesave private, konkretisht:

– Zana Xhuka, për funksionin Inspektor i Përgjithshëm në ILDKPKI, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2014, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Fjorela Beja, për funksionin Drejtor Finance dhe Administrimi, ILDKPKI, për mosdorëzim të “Deklaratës së interesave private Periodike/Vjetore” për vitin 2013, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Gëzim Çopa, për funksionin Sekretar i Përgjithshëm, ILDKPKI, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2013, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Margret Plloçi, për funksionin Inspektor, ILDKPKI, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2014, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Xhenis Trebeshina, për funksionin Drejtor i Marrëdhënieve me Institucionet dhe Organizatat, ILDKPKI, për mosdorëzim të “Deklaratës Para Fillimit të Detyrës” dhe “Periodike vjetore” për vitin 2013 dhe “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2014, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Altin Gjoligaj, për funksionin sekretar i Përgjithshëm ,ILDKPKI, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2013, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Roland Nasto, për funksionin Shef Shtabi në Forcën Detare, Ministria e Mbrojtjes, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2013, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Ledia Hysi, për funksionin Drejtor i Çështjeve Juridike dhe Traktateve në Ministrinë e Punëve të Jashtme, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2012, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Dedë Tonaj, për funksionin Kryetar Komune, Qarku Shkodër, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2011, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Astrit Turku, për funksionin Doganier, Dogana Durrës, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2012, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Harallamb Bano, për funksionin Ndihmës Komisioner, Avokati i Popullit, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2012, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Bashkim Goxhabelliu, për funksionin Inspektor, D.P.Tatimeve, Drejtoria Rajonale Tiranë, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2012, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

 Gjon Ndoj, për funksionin Drejtor Kontrolli, Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2012, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Niko Paceli, për funksionin Inspektor, Drejtoria Rajonale Tatimore Gjirokastër, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2012, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Vjollca Shano, për funksionin Specialist T.P.Mëdhenj, D.P.Tatimeve, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2013, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Fatmir Alcani, për funksionin Inspektor, D.P.Tatimeve, Drejtoria Rajonale Tiranë, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2011, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Renato Hasa, për funksionin Inspektor, D.P.Tatimeve, Drejtoria Rajonale Tiranë, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2012, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

 Inis Jorgo, për funksionin Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve të Brendshme, Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2011, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Lodovik Elezaj, për funksionin Inspektor, D.P.Tatimeve, Drejtoria Rajonale Tiranë, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2012, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Ramadan Muslija, për funksionin Inspektor, Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2012, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Arbër Kaçi, për funksionin Doganier, D.P.Doganave, Dogana Gjirokastër, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2011, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Arti Lushi, për funksionin Zëdhënës Shtypi, Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2012, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Artur Rama, për funksionin Inspektor, D.P.Tatimeve, Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2011, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Besa Hotipër funksionin Inspektor Vlerësimi T.P.Mëdhenj, D.P.Tatimeve, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2012, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Eduart Karagjozipër funksionin Doganier, D.P.Doganave, Dogana Tiranë, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2011, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Ilirjan Kasimati, për funksionin Inspektor Hetimi, D.P.Tatimeve, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë , për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2012, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Leonard Dashi, për funksionin Inspektor, D.P.Tatimeve, Drejtoria Rajonale Tatimore Fier , për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2012, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Margo Shurgo, për funksionin Inspektor Hetimi, D.P.Tatimeve, Drejtoria Rajonale Tatimore Gjirokastër, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2012, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Orest Lleshi, për funksionin Inspektor Hetimi, D.P.Tatimeve, Drejtoria Rajonale Tiranë, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2012, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Silvana Lamaj, për funksionin Përgjegjës Sektori i Menaxhimit të Borxhit, T.P.Mëdhenj, D.P.Tatimeve, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2012, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Veledin Korkuti, për funksionin Inspektor Hetimi, D.P.Tatimeve, Drejtoria Rajonale Sarandë, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2011, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Abdyl Beqiri, për funksionin Drejtor i Përgjithshëm, Reparti i Inspektim Shpëtimit të Minierave, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2012, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Albana Veliqoti, për funksionin Specialist, D.P.Tatimeve, Drejtoria Rajonale Tatimore Gjirokastër, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2011, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Arjan Shahini, për funksionin Këshilltar, Ministria e Arsimit dhe Sportit, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2013, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Ervin Lako, për funksionin Inspektor, D.P.Tatimeve, Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2011, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

 Fatmir Shani, për funksionin Regjistrues, ZQRPP, ZVRPP Krujë, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2011, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Genti Vuka, për funksionin Doganier, D.P.Doganave, Dega Doganore Rinas, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2012, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

 Hysnie Bejko, për funksionin Inspektor, D.P.Tatimeve, Drejtoria Rajonale Tatimore Fier Doganier, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2011, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Mimoza Agolli, për funksionin Këshilltar, Ministria e Arsimit dhe Sportit, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2013, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

–  Mjaftime Zilja, për funksionin Specialist, Sektori Përpunimit, D.P.Tatimeve, Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2012, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

 Elda Jakova, për funksionin Këshilltar, Kuvendi i Shqipërisë, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2011, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Astrit Kënaçi, për funksionin Inspektor, D.P.Tatimeve, Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2014, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

 Florjan Zhaka, për funksionin Inspektor, D.P.Tatimeve, Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2014, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Niko Vurmo, për funksionin Doganier, D.P.Doganave, Dogana Korçë, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2014, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

–  Shkëlzen Çekrezi, për funksionin Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve të Brendshme, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2012, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Zamira Veiz Mulosmani (Gjebero), për funksionin Prokurore, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2012, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

– Herlet Sharra, për funksionin Inspektore, D.P.Tatimeve, Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2014, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

–  Daniela Beqiri, për funksionin Drejtor, Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit Vlorë, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, për mosdorëzim të “Deklaratës Pas Largimit nga Funksioni” për vitin 2012, masë administrative “gjobë” në shumën prej 100.000 lekë;

_______________________________________

ZYRA PËR MARRËDHËNIET ME MEDIAN