+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

NJOFTIM PËR SHTYP

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, vendosi masa administrative dhe paraqiti pranë organit të akuzës kallëzim për ndjekje penale për veprën penale të parashikuar nga neni 257/a i Kodit Penal për subjektet e mëposhtëm:

–     Luan Jonuzi, për funksionin Inspektor në Drejtorinë Rajonale Tatimore Durrës

–    Qamil Korça, për funksionin Inspektor në Drejtorinë Rajonale Tatimore Korçë

–    Afërdita Hysa, për funksionin Drejtor në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë

–    Andis Harasani, për funksionin Deputet, Kuvendi i Shqipërisë

–    Ziso Lluci, për funksionin Kryetar, Komuna Finiq, Qarku Vlorë

–    Elisabeta Ferizaj (Muda), për funksionin Doganier në D.P.Doganave, Dogana Sarandë

–    Meliha Kukaj, për funksionin Kancelare në Gjykatën e Shkallës së Parë Pukë

–    Shpëtim Bajrami, për funksionin Inspektor në D.P.Tatimeve, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë

–    Roland Çelmeta, për funksionin Zv-Drejtor, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë dhe Kalibrimit

–    Adem Halilaj, për funksionin Drejtor i BCU, Shtabi i Përgjithshëm, Ministria e Mbrojtjes

–    Nestor Ruço, për funksionin Doganier, Dogana Korçë

–    Armand Tartari, për funksionin Drejtor i Planifikimit dhe Programimit, Ministria e Mbrojtjes

–    Arben Lekaj, për funksionin Inspektor në Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër

–    Marion Hasanaj, për funksionin Inspektor në Drejtorinë Rajonale Tatimore Fier

–    Vladimir Përdhiku, për funksionin Nënprefekt, Qarku Korçë

–    Tare Beqiri, për funksionin Inspektor në Drejtorinë Rajonale Tatimore Fier

_________________________________________

ZYRA PËR MARRËDHËNIET ME SHTYPIN