+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

NJOFTIM PËR SHTYP

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, vendosi masa administrative dhe paraqiti pranë organit të akuzës kallëzim për ndjekje penale për veprat penale të parashikuara nga neni 257/a/1 dhe 2, si dhe neni 287 i Kodit Penal për subjektet e mëposhtëm:

– Gazmir Spahija, për funksionin Drejtor i Përgjithshëm në D.P.Tatimeve

– Ismail Muça, për funksionin Drejtor në D.P.Tatimeve

– Ines Nurja, për funksionin Drejtor i Institutit të Statistikave

– Anesti Dhimojani, për funksionin Kryetar i Këshillit të Qarkut Vlorë

– Lekë Bibaj, për funksionin Kryetar i Komunës Hajmel, Qarku Shkodër

– Bajram Yzeiraj, për funksionin Këshilltar, Ministria e Punëve të Brendshme

– Nikoll Rica, për funksionin Këshilltar, Ministria e Punëve të Brendshme

– Rezart Bejkaj, për funksionin Drejtori i Marrëdhënieve me Jashtë, Ministria e Mbrojtjes

_________________________________________

ZYRA PËR MARRËDHËNIET ME SHTYPIN