+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

NJOFTIM PËR SHTYP

Kallëzim penal ndaj  13 subjekteve deklarues

Më datë 18 Gusht 2014, Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, paraqiti pranë organit të akuzës kallëzim penal ndaj 13 (trembëdhjetë) subjekteve deklarues pasi nga verifikimet e kryera rezultoi të jenë në shkelje të nenit 257/a të Kodit Penal.

1- Blerta Nela, Inspektor , D.P. Tatimeve

2- Drilon Cani, Inspektor, D.P.Tatimeve

3- Sokol Prengaj, Doganier, D.P Doganave

4- Agim Toçilla, Doganier, D.P Doganave

5- Nardian Sulstarova, Doganier, D.P Doganave

6- Gëzim Hasani, Drejtor, ALUIZNI

7- Alban Isteri, Drejtor Rajonal, Ispektorati Shtetëror i Punës

8- Meri Papakostandini, Drejtor, Ministria e Drejtësisë

9- Lorenc Dema, Drejtor, Ministria e Mirëqënies  Sociale dhe Rinisë

10- Thoma Neko, Drejtor, Ministria e Mirëqënies  Sociale dhe Rinisë

11- Murat Mehmeti, Sekretar i Përgjithshëm, Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve

12- Violeta Kruja, Zv/Drejtor i Përgjithshëm, Enti Kombëtar i Banesave

13- Reshit Tosuni, Drejtor, MZHETS

Kallëzimet penale për shtetasit e mësipërm u dorëzuan pranë Prokurorisë së Përgjithshme.

_________________________________________

ZYRA PËR MARRËDHËNIET ME SHTYPIN