+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

NJOFTIM PËR SHTYP

ILDKP, masa administrative për vonesa në deklarim të pasurisë 

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive (ILDKP) ka vendosur masën administrative “gjobë” për 37 zyrtarë të niveleve të ndryshme, të cilët nuk kanë respektuar afatin ligjor për deklarimin e interesave private (pasurisë).

Pas rakordimeve të kryera në përfundim të procesit të deklarimit periodik/vjetor, ka rezultuar se kanë dorëzuar formularin e pasurisë jashtë afatit ligjor ose nuk kanë e kanë paraqitur pranë zyrave të ILDKP-së 31 zyrtarë që mbartin detyrim për deklarim “periodik/vjetor”; 4 zyrtarë që kanë detyrim për deklarimin “para fillimit të detyrës”; dhe 2 zyrtarë që duhet të plotësojnë formularin “pas largimit nga funksioni”.

Ndaj këtyre zyrtarëve, ILDKP ka zbatuar sanksionet e parashikuara në nenin 41, pika 1/c, e ligjit nr. 9367, dt. 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, sipas të cilit: Për mosdeklarim periodik në afat dhe pa shkaqe të arsyeshme, zyrtari ose personi i lidhur me të, që mbart detyrimin për deklarim, dënohet me gjobë nga 20 000 (njëzet mijë) lekë deri në 30000 (tridhjetë mijë) lekë.

Gjithashtu, Inspektorati i Lartë është në përfundimin e procedurave për vendosjen e masave administrative edhe ndaj disa zyrtarëve të tjerë, të cilat do të publikohen në ditët në vijim.

 

Më poshtë është lista e plotë e zyrtarëve ndaj të cilëve është aplikuar masa administrative gjobë:

 

EMËR

 

POZICIONI

 

INSTITUCIONI

 

SHUMA

 

Maksim Lulo

 

Drejtor

 

M.P.Jashtme

 

25,000

 

Altin Ndoka

 

Inspektor

 

D.R.Tatimore Tiranë

 

25,000

 

Flauers Shoshi

 

Drejtor

 

Uj-Kanalizime Shkodër

 

25,000

 

Adriatik Zotkaj

 

Kryetar

 

Bashkia Poliçan

 

25,000

 

Sajmir Dogjani

 

Përmbarues

 

Z.Përmbarimore Tiranë

 

25,000

 

Mario Tola

 

Drejtor

 

D.R.Tatimore Durrës

 

25,000

 

Agim Pasholli

 

Drejtor

 

M.P.Jashtme

 

25,000

 

Sashenka Ura

 

Inspektor

 

D.R.Tatimore Durrës

 

25,000

 

Lavdrim Shehu

 

Inspektor

 

D.R.Tatimore Durrës

 

25,000

 

Ali Bukli

 

Inspektor

 

D.R.Tatimore Durrës

 

25,000

 

Mendu Koçi

 

Inspektor

 

D.R.Tatimore Durrës

 

25,000

 

Edmond Alimani

 

Inspektor

 

D.R.Tatimore Durrës

 

25,000

 

Arben Tafili

 

Inspektor

 

D.R.Tatimore Durrës

 

25,000

 

Genti Gjyli

 

Inspektor

 

D.R.Tatimore Shkodër

 

25,000

 

Altin Doko

 

Doganier

 

Dega Doganore Korçë

 

25,000

 

Amanda Gaba

 

Inspektor

 

D.R.Tatimore Gjirokastër

 

25,000

 

Lorenc Rexho

 

Doganier

 

Dega Doganore Vlorë

 

25,000

 

Shpresa Ahmetaj

 

Inspektor

 

D.R.Tatimore Durrës

 

25,000

 

Lefter Dhimo

 

Drejtor

 

D.R.Tatimore Korçë

 

25,000

 

Neritan Kalamishi

 

Regjistrues

 

Z.V.R.P.P Shkodër

 

25,000

 

Lumturie Berisha

 

Inspektor

 

D.R.Tatimore Durrës

 

25,000

 

Kujtim Sulce

 

Regjistrues

 

Z.V.R.P.P

 

25,000

 

Drilon Micaj

 

Doganier

 

Dega Doganore Vlorë

 

25,000

 

Lorenc Braho

 

Shef seksioni

 

D.P.Policisë së Shtetit

 

25,000

 

Kejda Seferi

 

Përmbarues

 

Z.Përmbarimore Tiranë

 

25,000

 

Igli Merhori

 

Përmbarues

 

Z.Përmbarimore Kavajë

 

25,000

 

Blerta Cikalleshi

 

Përmbarues

 

Z.Permbarimore Kavaje

 

25,000

 

Nezir Lushi

 

Përgjegjës

 

Dogana Kukës

 

25,000

 

Xhavit Veseli

 

Doganier

 

Dogana Kukës

 

25,000

 

Bujar Memia

 

Prokuror

 

Prokuroria, Pogradec

 

25,000

 

Saimir Vrioni

 

Inspektor

 

D.R.Tatimore Durrës

 

25,000

 

Besnik Bishanaku

 

Doganier

 

Dega e Doganës Shkodër

 

25,000

 

Rezart Tershana

 

Drejtor

 

Ministria e Mbrojtjes

 

25,000

 

Konstandina Beziani

 

Kryetar

 

Komiteti Shtetëror i Kulteve

 

25,000

 

Agur Canaj

 

Inspektor

 

D.R.Tatimore Mallakastër

 

25,000

 

Agim Allaraj

 

Drejtor

 

Ministria e Mbrojtjes

 

25,000

 

Edlir Vokopola

 

Drejtor

 

MTKRS

 

25,000

 

 

Albi SERANI

_________________________

PËRGJEGJËS PËR MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN