+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

NJOFTIM PËR SHTYP

ILDKP- 3 kallëzime penale për fshehje të pasurisë dhe

15 gjoba për konflikt interesi

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive (ILDKP) ka forcuar ndjeshëm luftën kundër korrupsionit, duke vendosur sanksione për 18 zyrtarë të administratës publike që kanë shkelur ligjin “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive…” dhe ligjin “Për parandalimin e konfliktit të interesave…”.

Gjatë dy muajve të fundit, janë dorëzuar në organin e Prokurorisë kallëzime penale ndaj 3 zyrtarëve, për të cilët është evidentuar fshehje e pasurisë dhe deklarim i rremë. Gjithashtu, Inspektorati i Lartë, në përfundim të hetimit administrativ, ka aplikuar masën administrative ”gjobë” për 15 zyrtarë, të cilët nuk kanë shmangur konfliktin e interesave në afatin e përcaktuar dhe sipas parashikimeve ligjore.

Pjesa më e madhe e zyrtarëve, për të cilët është aplikuar masa shtrënguese nga Inspektorati i Lartë, janë punonjës të administratës doganore dhe tatimore. Dy zyrtarë të kallëzuar penalisht dhe shtatë të gjobitur për konflikt interesi janë pjesë e organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe degëve të saj në rrethe. Ndërsa një zyrtar i kallëzuar penalisht dhe katër të tjerë të gjobitur për konflikt interesi janë pjesë e strukturave të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave.

Katër zyrtarë të gjobitur për konflikt mes funksionit publik dhe interesave private janë drejtues të pushtetit vendor; një kryetar bashkie dhe një kryetar komune në Jug të Shqipërisë, një kryetar komune në Qarkun e Tiranës dhe një kryetar komune në Qarkun e Shkodrës.

Pas konstatimit nga ana e Inspektoratit të Lartë të situatave me konflikt interesi, 14 prej 15 zyrtarëve të gjobitur me vlerën 100 mijë deri në 200 mijë lekë të reja (sipas përcaktimeve të nenit 44 të ligjit nr.9367, dt.7.4.2005 ”Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”), e kanë zgjidhur konfliktin e interesave, ndërsa rasti i fundit është ende në proces zgjidhjeje.

Inspektorati i Lartë ka përmirësuar teknikat e hetimit administrativ, duke siguruar në këtë mënyrë rezultate më të mëdha në parandalimin e konfliktit të interesave dhe në luftën kundër korrupsionit.

Bashkëngjitur, lista emërore

Albi SERANI

_________________________

PËRGJEGJËS PËR MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN

LISTA E ZYRTAREVE TE KALLEZUAR PENALISHT

1. Skënder Labinoti              Doganier                    Korçë

2. Përparim Llaha                Tatime                        Tiranë

3. Zana Strati                         Tatime                        Tiranë

LISTA E ZYRTAREVE TE GJOBITUR PER KONFLIKT INTERESI

1. Eduart Kaja                       Doganier                    D.P.Doganave

2. Enkeleda Kuçi                  Inspektor                   D.P.Tatime

3. Klenti Mineu                    Doganier                    D.P.Doganave

4. Ylli Kupi                           Kryetar                       Komuna Petrelë

5. Adriatik Zotkaj                 Kryetar                       Bashkia Poliçan

6. Lorina Mosko                   Inspektor                   D.P.Tatime, Vlorë

7. Besard Banushi                Inspektor                   D.P.Tatime, Gjirokastër

8. Endrit Maloku                  Inspektor                   D.P.Tatime, Fier

9. Isa Ramaj                           Kryetar                       Komuna Qendër, M. e Madhe

10. Ledina Ferko                  Inspektor                   D.P.Tatime, Fier

11. Vjollca Dokolli                  Inspektor                   D.P.Tatime, Tiranë

12. Halil Cara                        Doganier                    D.P.Doganave, Durrës

13. Ylli Muho                        Kryetar                       Komuna, Antigone, Gjirokastër

14. Ened Kosova                  Doganier                    D.P.Doganave, Kapshticë

15. Denada Kote                   Inspektor                   D.P. Tatimeve, Elbasan